Chuyên đề Đăng ký
Phương pháp tư duy và giải quyết vấn đề Đăng ký
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả Đăng ký
Kỹ năng làm việc nhóm Đăng ký
Kỹ năng ra quyết định Đăng ký
Tối ưu hóa quản lý thời gian & công việc hiệu quả Đăng ký
Thuyết trình hiệu quả Đăng ký
Kỹ năng báo cáo trình bày vấn đề Đăng ký
Kỹ năng đàm phán thương lượng Đăng ký
Kỹ năng giải quyết xung đột Đăng ký
Tối ưu hóa tư duy tích cực và tư duy phản biện Đăng ký
Kỹ năng quản lý cảm xúc (Emotional Intelligence) Đăng ký
Kỹ năng xử lý phản đối, từ chối Đăng ký
Kỹ năng chủ trì cuộc họp Đăng ký
Đăng ký đào tạo

UPLIFT - Training & Consulting

Tầng 6, Tòa nhà Sky View - 41A Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 0902 639 685
Email: training-consulting@uplift.vn