QUẢN TRỊ BÁN HÀNG- MUA HÀNG

Kỹ năng bán hàng B2B&B2C, Giám sát bán hàng chuyên nghiệp, Kỹ năng bán hàng Online hiệu quả, Trình bày Sản phẩm, dịch vụ hiệu quả theo mô hình FAB, SPACED.

NÂNG TẦM QUẢN LÝ - LÃNH ĐẠO

Kỹ năng lãnh đạo bản thân, Kỹ năng lãnh đạo và quản lý, Cách xây dựng đội nhóm và lãnh đạo nhóm hiệu quả, Lập kế hoạch kinh doanh hàng năm - AOP.

BỘ SOFT SKILLS CHUYÊN NGHIỆP

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, Kỹ năng làm việc nhóm, Phân tích, giải quyết vấn đề phức tạp, Kỹ năng báo cáo trình bày vấn đề, Kỹ năng đàm phán thương lượng.

ĐÀO TẠO MARKETING CHUYÊN NGHIỆP

Lập kế hoạch marketing hàng năm, Tele-marketing chuyên nghiệp, Xây dựng thương hiệu xuất sắc, Xây dựng chiến lược marketing, Phối hợp sales & marketing trong kinh doanh.

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Triển khai và phát triển mô hình nhân sự đối tác kinh doanh (HRBP), Trở thành HRBP xuất sắc, Chiến lược quản trị nhân sự 4.0, Xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

NÂNG TẦM QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

Đánh giá và kiểm soát chất lượng, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý dây chuyền sản xuất, Lean six signma, Khoá đào tạo Kaizen, Thống kê chất lượng 5S, Đào tạo ISO.

Đăng ký đào tạo
 
QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(IN-HOUSE TRAINING)

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT COACHING ON THE JOB
 

Coaching On-the-Job được định nghĩa là đào tạo & kèm cặp riêng nhân viên trong quá trình thực hiện công việc thực tế. Tại Uplift, các buổi Coaching on the Job thường gồm 2-3 buổi sau khi kết thúc đào tạo 1 tháng. Đây chính là chìa khóa quan trọng giúp các học viên:

📒 Ôn tập lại kiến thức sau đào tạo

📔 Phản hồi và đánh giá việc áp dụng sau đào tạo

📘 Được giảng viên hướng dẫn & kèm cặp xử lý các tình huống thực tế

Follow-up đào tạo chính là giải pháp giúp học viên hiểu sâu hơn bài học, đạt được kết quả tốt nhất của việc đào tạo.

 
UPLIFT - Training & Consulting

Tầng 6, Tòa nhà Sky View - 41A Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 0902 639 685
Email: training-consulting@uplift.vn