Logo

Mô hình ask là gì

ASK (viết tắt của Attitudes - Skills - Knowledge) là mô hình đánh giá năng lực tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Từng phần trên mô hình ASK tương ứng với mỗi nhóm yêu cầu cần thiết đặt ra cho cá nhân.

Thông thường, Doanh nghiệp sẽ có một bộ từ điển năng lực được xây dựng theo mô hình ASK với danh sách các tiêu chuẩn năng lực chung, phù hợp với văn hoá và yêu cầu phát triển khác nhau, từ đó đánh giá được năng lực cụ thể.

Mô hình ASK được ứng dụng nhiều trong nhân sự, sàng lọc ứng viên, phát triển bản thân, xây dựng lộ trình thăng tiến và đào tạo nội bộ. Từ những ý tưởng nền tảng của Benjamin Bloom (1956), hiện nay ASK này đã được chuẩn hoá thành một mô hình đánh giá năng lực nhân sự đầy đủ, gồm 3 nhóm chính:

Attitude (Phẩm chất / Thái độ) - ví dụ: Tạo động lực bản thân, Tự tin, Chính trực, Chân thành, Lạc quan, Nhiệt huyết, Hợp tác, Cam kết, ...


Skill (Kỹ năng) - ví dụ: Thiết lập mục tiêu, Quản lý thời gian, Giao tiếp, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng xử lý tình huống, ...

Knowledge (Kiến thức) - ví dụ: Kiến thức Chuyên ngành, Kiến thức bổ trợ, Thông tin, Thực tế, Số liệu, Nghiên cứu, Khoa học, ...

Liên hệ với chúng tôi

2023 © Uplift Proudly Powered by ThS Phạm Thị Bích Nga

Developed by Tran Vinh Hung