Chuyên đề Đăng ký
Đào tạo marketing chuyên nghiệp Đăng ký
Lập kế hoạch marketing hàng năm Đăng ký
Ommi channel Marketing để tăng doanh số Đăng ký
Hoạch định chiến lược Digital marketing Đăng ký
Thương mại điện tử (E-commerce) Đăng ký
Lập kế hoạch marketing hàng năm Đăng ký
Xây dựng thương hiệu xuất sắc Đăng ký
Xây dựng chính sách phân phối hiệu quả Đăng ký
Hoạch định chiến lược Trade marketing Đăng ký
Nghiên cứu thị trường Đăng ký
Phát triển và đưa sản phẩm mới vào thị trường Đăng ký
Xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng Đăng ký
Trải nghiệm khách hàng Đăng ký
Xây dựng chiến lược marketing Đăng ký
Tối ưu hoá phễu khách hàng Đăng ký
Phối hợp sales & marketing trong kinh doanh Đăng ký
Tele-marketing chuyên nghiệp Đăng ký
Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới Đăng ký
Kỹ năng marketing B2B Đăng ký
Marketing qua mạng xã hội Đăng ký
Content Marketing Đăng ký
Tiktok Marketing Đăng ký
Đăng ký đào tạo

UPLIFT - Training & Consulting

Tầng 6, Tòa nhà Sky View - 41A Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 0902 639 685
Email: training-consulting@uplift.vn