Chuyên đề Đăng ký
Nâng tầm lãnh đạo và quản lý hiệu quả Đăng ký
Cách xây dựng đội nhóm và lãnh đạo nhóm hiệu quả Đăng ký
Kỹ năng quản lý cấp trung Đăng ký
Lãnh đạo theo tình huống Đăng ký
Giám sát và đánh giá hiệu quả công việc Đăng ký
Lãnh đạo bằng câu hỏi Đăng ký
Kỹ năng quản lý cấp trung Đăng ký
Giám sát và đánh giá hiệu quả công việc Đăng ký
Khai phá năng lực tiềm ẩn và tạo động lực nhân viên Đăng ký
Lãnh đạo bản thân và người khác Đăng ký
Huấn luyện (Coaching) và kèm cặp nhân viên Đăng ký
Kỹ năng giao việc, uỷ quyền Đăng ký
Huấn huyện (Coaching) đội nhóm Đăng ký
Lập kế hoạch kinh doanh hàng năm – AOP Đăng ký
Triển khai và đánh giá hiệu quả kinh doanh- mô hình OGSM Đăng ký
Chiến lược thị trường kinh doanh B2B, B2C Đăng ký
Kỹ năng lập kế hoạch & tổ chức công việc Đăng ký
Thiết lập mục tiêu và vận hành hệ thống BSC-KPIs Đăng ký
Quản lý sự thay đổi Đăng ký
Quản trị khủng hoảng truyền thông Đăng ký
Kỹ năng quản lý đối tác (Stakeholder Management) Đăng ký
Doanh nghiệp tạo tác động xã hội (Social Impact Business) Đăng ký
Đăng ký đào tạo

UPLIFT - Training & Consulting

Tầng 6, Tòa nhà Sky View - 41A Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 0902 639 685
Email: training-consulting@uplift.vn