Chuyên đề Đăng ký
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp B2B Đăng ký
Giám sát bán hàng chuyên nghiệp Đăng ký
Giao tiếp hiệu quả trong bán hàng Đăng ký
Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp Đăng ký
Nâng tầm chăm sóc khách hàng Đăng ký
Dịch vụ khách hàng từ trái tim Đăng ký
Đàm phán thương lượng trong bán hàng Đăng ký
Kỹ năng Tele- Sales Đăng ký
Nghệ thuật chốt sales thành công Đăng ký
Kỹ năng thuyết trình hiệu quả trong bán hàng Đăng ký
Trình bày sản phẩm, dịch vụ hiệu quả- mô hình FAB, SPACED Đăng ký
Nghệ thuật xử lý phản đối, từ chối của khách hàng Đăng ký
Kỹ năng chinh phục khách hàng khó tính Đăng ký
Nâng tầm tư vấn bán hàng Đăng ký
Kỹ năng thu hồi công nợ Đăng ký
Quản trị mua hàng cơ bản Đăng ký
Quản trị mua hàng nâng cao Đăng ký
Đàm phán thương lượng trong mua hàng Đăng ký
Quản trị chuỗi cung ứng Đăng ký
Đăng ký đào tạo

 

UPLIFT - Training & Consulting

Tầng 6, Tòa nhà Sky View - 41A Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 0902 639 685
Email: training-consulting@uplift.vn