• Tư Vấn
    Mar 31, 2023 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH OGSM TRONG LẬP & TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH

    OGSM là công cụ lập và triển khai kế hoạch kinh doanh đơn giản, giúp Doanh nghiệp kết nối tầm nhìn và chiến lược dài hạn với các mục tiêu, hành động và biện pháp ngắn hạn và trung hạn. Ngày nay, OGSM đã trở thành công cụ quản trị chiến lược kinh doanh phổ biến trong các tập đoàn lớn, bao gồm cả các công ty trong danh sách Fortune 500.

UPLIFT - Training & Consulting

Tầng 6, Tòa nhà Sky View - 41A Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 0902 639 685
Email: training-consulting@uplift.vn