• Tư Vấn
    Apr 14, 2023 PDCA CYCLE - CHU TRÌNH CẢI TIẾN LIÊN TỤC

    PDCA (Plan - Do - Check - Action) là một chu trình cải tiến liên tục gồm 4 giai đoạn từ việc lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và cải tiến để tạo ra sự phát triển không ngừng trong một quá trình, hoạt động cụ thể của Doanh nghiệp. Vòng tròn PDCA hay còn gọi là vòng tròn Deming.

  • Tư Vấn
    Dec 02, 2022 7 BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH AOP HIỆU QUẢ NĂM 2023

    Annual Operating Plan (AOP) là bản kế hoạch hoạt động hằng năm của một Doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra. Đăng ký nhận ngay 2h hỗ trợ tư vấn không thu phí từ đội ngũ chuyên gia tư vấn hoạch định chiến lược của UPLIFT Training & Consulting.

UPLIFT - Training & Consulting

Tầng 6, Tòa nhà Sky View - 41A Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 0902 639 685
Email: training-consulting@uplift.vn