• Tư Vấn
  Apr 14, 2023 PDCA CYCLE - CHU TRÌNH CẢI TIẾN LIÊN TỤC

  PDCA (Plan - Do - Check - Action) là một chu trình cải tiến liên tục gồm 4 giai đoạn từ việc lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và cải tiến để tạo ra sự phát triển không ngừng trong một quá trình, hoạt động cụ thể của Doanh nghiệp. Vòng tròn PDCA hay còn gọi là vòng tròn Deming.

 • Tư Vấn
  Dec 16, 2022 TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN XÂY DỰNG MỤC TIÊU KINH DOANH (BUSINESS GOAL)?

  Mục tiêu kinh doanh (Business Goal) là điểm đến, kết quả kinh doanh mà Doanh nghiệp muốn đạt được trong khoảng thời gian ngắn hạn hoặc dài hạn. Trong xây dựng kế hoạch hằng năm - AOP, việc đặt mục tiêu kinh doanh hợp lý và khả thi là yếu tố quan trọng để Doanh nghiệp thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả.

 • Tư Vấn
  Dec 02, 2022 7 BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH AOP HIỆU QUẢ NĂM 2023

  Annual Operating Plan (AOP) là bản kế hoạch hoạt động hằng năm của một Doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra. Đăng ký nhận ngay 2h hỗ trợ tư vấn không thu phí từ đội ngũ chuyên gia tư vấn hoạch định chiến lược của UPLIFT Training & Consulting.

UPLIFT - Training & Consulting

Tầng 6, Tòa nhà Sky View - 41A Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 0902 639 685
Email: training-consulting@uplift.vn