• Tư Vấn
  Apr 14, 2023 PDCA CYCLE - CHU TRÌNH CẢI TIẾN LIÊN TỤC

  PDCA (Plan - Do - Check - Action) là một chu trình cải tiến liên tục gồm 4 giai đoạn từ việc lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và cải tiến để tạo ra sự phát triển không ngừng trong một quá trình, hoạt động cụ thể của Doanh nghiệp. Vòng tròn PDCA hay còn gọi là vòng tròn Deming.

 • Tư Vấn
  Mar 31, 2023 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH OGSM TRONG LẬP & TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH

  OGSM là công cụ lập và triển khai kế hoạch kinh doanh đơn giản, giúp Doanh nghiệp kết nối tầm nhìn và chiến lược dài hạn với các mục tiêu, hành động và biện pháp ngắn hạn và trung hạn. Ngày nay, OGSM đã trở thành công cụ quản trị chiến lược kinh doanh phổ biến trong các tập đoàn lớn, bao gồm cả các công ty trong danh sách Fortune 500.

 • Tư Vấn
  Dec 16, 2022 TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN XÂY DỰNG MỤC TIÊU KINH DOANH (BUSINESS GOAL)?

  Mục tiêu kinh doanh (Business Goal) là điểm đến, kết quả kinh doanh mà Doanh nghiệp muốn đạt được trong khoảng thời gian ngắn hạn hoặc dài hạn. Trong xây dựng kế hoạch hằng năm - AOP, việc đặt mục tiêu kinh doanh hợp lý và khả thi là yếu tố quan trọng để Doanh nghiệp thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả.

 • Tư Vấn
  Dec 02, 2022 7 BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH AOP HIỆU QUẢ NĂM 2023

  Annual Operating Plan (AOP) là bản kế hoạch hoạt động hằng năm của một Doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra. Đăng ký nhận ngay 2h hỗ trợ tư vấn không thu phí từ đội ngũ chuyên gia tư vấn hoạch định chiến lược của UPLIFT Training & Consulting.

 • Tin Tức
  Nov 02, 2022 [KHÓA TẬP HUẤN] LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH THƯỜNG NIÊN - ANNUAL OPERATING PLAN (AOP)

  Annual Operating Plan (AOP) là bản kế hoạch kinh doanh hàng năm của Doanh nghiệp. Để chuẩn bị cho việc xây dựng AOP năm 2023 đạt hiệu quả, ngày 28/10/2022 vừa qua, CLB Doanh nhân & Quản trị (MSC) đã phối hợp cùng UPLIFT Training & Consulting triển khai Khóa tập huấn Lập kế hoạch kinh doanh thường niên cho các thành viên CLB.

UPLIFT - Training & Consulting

Tầng 6, Tòa nhà Sky View - 41A Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 0902 639 685
Email: training-consulting@uplift.vn