IMG_7249
TẦM NHÌN

Trở thành đơn vị đào tạo, tư vấn chiến lược uy tín được các doanh nhân và doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn.

SỨ MỆNH

Nâng tầm Doanh nghiệp - Phát triển kinh doanh bền vững.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

⭐️ Đồng hành (Companion): là người cộng sự & đối tác đáng tin cậy của khách hàng, thấu hiểu những khó khăn, cùng giải quyết vấn đề để đạt được mục tiêu chung.

⭐️ Chính trực (Integrity): trung thực và tuân thủ các quy tắc chuẩn mực đạo đức trong cư xử, lời nói và hành động đối với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác.

⭐️ Hướng đến kết quả (Result-oriented): đam mê, không ngừng học hỏi, cam kết mang đến những giá trị thực tiễn, hữu ích cho doanh nghiệp, cộng đồng vì sự phát triển của cá nhân, doanh nghiệp và xã hội.

CHUYÊN GIA TƯ VẤN & GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

Đội ngũ chuyên gia tư vấn & Giảng viên đào tạo tai Uplift đều là những Doanh nhân & CEO nhiều kinh nghiệm thực chiến ở nhiều Tập đoàn đa quốc gia, công ty lớn.

 

+
Chuyên Đề Đào Tạo Và Tư Vấn

20.000

+
Giờ Đào Tạo và tư vấn

+
Giảng Viên & Chuyên Gia

 

UPLIFT - Training & Consulting

Tầng 6, Tòa nhà Sky View - 41A Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 0902 639 685
Email: training-consulting@uplift.vn