Logo

ÁP DỤNG TRẢ LƯƠNG 3P

Admin-4/29/2023, 5:31:44 PM

ÁP DỤNG TRẢ LƯƠNG 3P

Lương 3P là hệ thống lương quy định thu nhập cho người lao động được chi trả trên 3 yếu tố cơ bản:

    - Position: Trả lương cho vị trí công việc.

    - Person: Trả lương cho năng lực của người giữ vị trí công việc.

    - Performance: Trả lương cho kết quả đạt được của người giữ vị trí công việc.

Phương pháp trả lương 3P giúp doanh nghiệp thu hút và giữ chân nhân viên và khuyến khích nhân viên nâng cao năng suất làm việc cũng như đánh giá được mức độ đóng góp của nhân viên cho công ty. Hệ thống lương 3P sẽ tạo ra sự công bằng trong doanh nghiệp, loại bỏ những yếu tố cảm tính và thiên vị. Một số lợi ích cụ thể như:

- Mức trả lương được trở nên công bằng, hợp lý và xứng đáng với sự cống hiến, giúp chủ doanh nghiệp cảm thấy trả lương cho nhân viên là xứng đáng. Nhân sự cảm thấy thỏa mãn vì được nhận lương xứng đáng với công sức họ bỏ ra.

- Thúc đẩy từng cá nhân phát triển, tăng năng suất cho doanh nghiệp, trả lương 3P khuyến khích người lao động chú trọng chất lượng công việc, góp phần giảm các nguy cơ, rủi ro không đáng có cho doanh nghiệp tiến tới tăng năng suất lao động, doanh nghiệp đạt mục tiêu chiến lược.

- Tăng mức độ gắn kết giữa nhân viên và công ty, gia tăng sự gắn bó của nhân viên với doanh nghiệp vì họ được đảm bảo quyền lợi về lương, thưởng, giúp Doanh nghiệp giữ chân nhân tài và thu hút nguồn lao động.

Tags

Liên hệ với chúng tôi

2023 © Uplift Proudly Powered by ThS Phạm Thị Bích Nga

Developed by Tran Vinh Hung