Logo

[GIỚI THIỆU SÁCH] BẢY CÂU HỎI CHIẾN LƯỢC

Admin-4/29/2023, 5:31:44 PM

[GIỚI THIỆU SÁCH] BẢY CÂU HỎI CHIẾN LƯỢC

“Bảy Câu hỏi Chiến lược” là công cụ đơn giản dành cho CEO, nhà quản lý ứng dụng trong việc xây dựng “Phát triển chiến lược cho tổ chức” và đưa ra những câu hỏi đúng giúp bạn và đội ngũ tập trung vào các việc trọng tâm và dự báo các vấn đề có thể xảy ra và hướng giải quyết góp phần cho chiến lược hiệu quả. Theo cuốn sách “The Seven Strategy Questions” 2010, Giáo sư Robert Simons, Harvard Business School thì bảy câu hỏi này bao gồm:

1. Khách hàng chính của bạn là ai?

2. Làm thế nào để ưu tiên các nhu cầu cổ đông, nhân viên và khách hàng với các giá trị cốt lõi của bạn?

3. Bạn đang theo dõi những biến số hiệu quả quan trọng nào?

4. Bạn đã thiết lập ranh giới của chiến lược thế nào?

5. Làm thế nào để bạn tăng cường sự sáng tạo nhiều nhất?

6. Làm thế nào để nhân viên của bạn cam kết giúp đỡ lẫn nhau?

7. Những điểm không chắc chắn nào của chiến lược khiến bạn thường thao thức về đêm?

7questions

Uplift xin đi chi tiết một chút về 3 câu hỏi quan trọng sau:

1. Khách hàng chính của bạn là ai?

Khách hàng chỉ mua các sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng nhu cầu của họ một cách hiệu quả nhất. Vì vậy, tránh cố gắng thu hút tất cả mọi người hãy tập trung vào một nhóm khách hàng hoặc phân khúc thị trường cụ thể, dành phần lớn nguồn lực của mình để đáp ứng nhu cầu của họ và tự hỏi có thể cải tiến sản phẩm, dịch vụ để khách hàng hài lòng hơn và trung thành với công ty.

2. Bạn đã thiết lập ranh giới của chiến lược thế nào?

Điều này giúp tập thể tập trung và không đi lệch xa chiến lược. Có hai lựa chọn: nói với mọi người những gì phải làm, hoặc nói với họ những gì không nên làm. Theo Simons cách thứ hai là tốt hơn để thiết lập ranh giới. Bạn đưa ra định hướng, nêu rõ những gì không nên làm và đính kèm một hệ quả rõ ràng.

3. Những điểm không chắc chắn nào của chiến lược khiến bạn tỉnh giấc vào ban đêm?

Tất cả chúng ta đều biết rằng sự thay đổi là không thể tránh khỏi, chấp nhận và có kế hoạch thực hiện cũng như phải có kế hoạch dự phòng. Hãy làm cho mọi thứ đơn giản và bám sát những gì quan trọng nhất. Khi đối mặt với sự không chắc chắn, hãy đặt câu hỏi: "Điều gì đã thay đổi? Tại sao nó lại thay đổi? Bạn sẽ phải làm gì?". Đây là những câu hỏi này cho phép bạn đối phó với sự thay đổi một cách hiệu quả. Bạn có thể tiếp tục tự vấn:

▪️ Bạn lo lắng nhất về vấn đề gì?

▪️ Bạn đang thu hút mọi người trong toàn tổ chức như thế nào?

▪️ Bạn đang làm gì để khuyến khích tập thể tương tác và chia sẻ?

▪️ Làm thế nào để khuyến khích sự tranh luận và thách thức hiện trạng của đội ngũ.

ac9c085d66033a1a9e012331a02826d2

Bảy câu hỏi về chiến lược của Simons giúp bạn suy nghĩ chín chắn về kế hoạch chiến lược của mình và xem xét những gì bạn có thể làm để hỗ trợ nó trong toàn bộ tổ chức của mình.Sách hiện đã được xuất bản tại Việt Nam với tên gọi: "Bảy câu hỏi chiên lược"

Lược dịch và tóm tắt: ThS. Phạm Thị Bích Nga - CEO & Founder Uplift Training & Consulting

Tags

Liên hệ với chúng tôi

2023 © Uplift Proudly Powered by ThS Phạm Thị Bích Nga

Developed by Tran Vinh Hung