Logo

HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Admin-4/29/2023, 5:31:44 PM

HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Hoạch định và quản trị chiến lược là quá trình giúp doanh nghiệp đạt được tầm nhìn tương lai bằng việc đặt ra các mục tiêu chiến lược và ghi nhận sáng kiến ​​quan trọng đã xác định.

Trong đó phải thiết lập ưu tiên cũng như tập trung sắp xếp các nguồn lực, củng cố hoạt động, đảm bảo rằng toàn bộ tổ chức đang làm việc cùng nhau hướng tới tầm nhìn và mục tiêu chung.

Mô hình kim tự tháp đại diện hoạch định và quản trị chiến lược được chia làm 3 phần chính:

1. Giá trị khát vọng chiến lược của doanh nghiệp: giúp cổ đông, khách hàng, nhân viên hiểu được doanh nghiệp và điều doanh nghiệp mong muốn đạt được.

Hệ thống giá trị: Điều gì quan trọng, các nguyên tắc, đạo đức, niềm tin, các giá trị cốt lõi của tổ chức?

Tầm nhìn: bức tranh tương lai, chúng ta sẽ đi đâu? sẽ đạt được gì? Tham vọng, hi vọng của tổ chức?

Sứ mệnh: chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta phục vụ cho ai? Động cơ, mục đích của chúng ta?

2. Tập trung gì để đạt được giá trị khát vọng của doanh nghiệp:

Các chiến lược ưu tiên tập trung để đạt được tầm nhìn

Mục tiêu, kế hoạch, thị trường.

Bản đồ chiến lược, kế hoạch thực hiện

3. Thực thi, kiểm soát đánh giá

Dự án, kế hoạch hành động

Thước đo, chỉ tiêu về kết quả công việc

Source: Strategy Maps- Bản đồ chiến lược Robert S.Kaplan, David P. Norton

Đây là một chuỗi kết nối từ tầm nhìn sứ mệnh của ban lãnh đạo đến công việc cụ thể của từng các nhân trong tổ chức giúp cho tầm nhìn khả thi và thành hiện thực.

Tags

Liên hệ với chúng tôi

2023 © Uplift Proudly Powered by ThS Phạm Thị Bích Nga

Developed by Tran Vinh Hung