Logo

MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP - CÁC YẾU TỐ CẦN LƯU Ý

Admin-4/29/2023, 5:31:44 PM

MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP - CÁC YẾU TỐ CẦN LƯU Ý

Cơ cấu tổ chức được ví như xương sống của một doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức là một bản đồ cung cấp sơ đồ hướng dẫn trong việc vận hành bộ máy nội bộ. Ban lãnh đạo cấp cao cũng dựa vào cơ cấu này để định hướng phát triển công ty.

Các doanh nghiệp dù quy mô hoạt động dù thuộc quy mô siêu nhỏ, nhỏ, vừa và lớn đều cần cơ cấu tổ chức. Khi có cấu trúc doanh nghiệp rõ ràng thì sự  phân bổ nhân sự sẽ hợp lý. Hơn nữa, cấu trúc doanh nghiệp còn là kim chỉ nam cho hoạt động kinh doanh. Một cấu trúc rõ ràng sẽ giúp cho ban lãnh đạo định hướng và đề ra các quyết sách tốt và nhất quán cho sự phát triển của doanh nghiệp..

Một biểu đồ cấu trúc doanh nghiệp cho thấy sự phân công trách nhiệm rõ ràng cho mỗi nhân sự, tổ chức các quy trình làm việc và đảm bảo các nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn và đạt năng suất cao. Điều này giúp doanh nghiệp tăng doanh thu và lợi nhuận và tăng trưởng bền vững.


Các yếu tố cần quan trọng giúp chủ doanh nghiệp lựa chọn được kiểu mô hình cấu tổ chức hợp lý:

1. Chiến lược

Mô hình doanh nghiệp là quan trọng nhưng bạn phải nhớ là nó phải hỗ trợ chặt chẽ cho các chiến lược và đường hướng phát triển công ty. Nếu không, cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp sẽ ngăn cản sự tăng trưởng của công ty. Nếu bạn đang hướng đến mức độ hoạt động hiệu quả, thì bạn nên tập trung vào mức độ kiểm soát từng vị trí và vai trò của từng nhân sự.

Nếu mục tiêu của bạn là hướng công ty tăng trưởng linh hoạt, thì bạn cần cân nhắc đến vấn đề thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp và có sự mềm dẻo hơn. Ở đây, bạn đang đi theo hướng mô hình doanh nghiệp theo chiều ngang. Đó là nơi cấp trên và cấp dưới đều có quyền biểu quyết như nhau và cùng có tiếng nói bình đẳng.

2. Mức độ tăng trưởng

Khi một doanh nghiệp đang trên đà phát triển, lực tác động đến cấu trúc tổ chức là rất lớn. Chúng ta sẽ thấy điều này rõ hơn khi công ty mở rộng thị phần hoặc một khu vực địa lý khác. Khi đó, cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp bắt buộc trải rộng phù hợp với việc mở rộng và tăng trưởng..

3. Nhu cầu của khách hàng

Bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần có dịch vụ hỗ trợ khách hàng để chăm sóc và giữ chân khách hàng.

Nếu công ty nhận được một hợp đồng lớn hoặc trúng thầu một dự án quy mô tầm cỡ quốc tế, thì cần phải cân nhắc sắp xếp một số bộ phận trong công ty để vận hành tốt nhất cho khách hàng. Khi nhu cầu khách hàng thay đổi, cơ cấu doanh nghiệp cũng cần thay đổi sao cho phù hợp.

4. Sự phát triển về mặt công nghệ và kỹ thuật

Khi sự phát triển vượt bậc về mặt khoa học và công nghệ, nhu cầu khách hàng thay đổi đòi hỏi  doanh nghiệp cũng phải thay đổi  thích ứng. Công nghệ tiến bộ cho phép nhân viên có thể làm việc từ xa và doanh nghiệp vẫn đánh giá được năng suất của họ. Điều đó có nghĩa là bạn phải tái cấu trúc lại bộ máy vận hành công ty. Các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả của nhân viên cũng phải thay đổi.

5. Môi trường kinh doanh

Môi trường kinh doanh luôn có ảnh hưởng đến sự vận hành của một doanh nghiệp. Thậm chí, môi trường kinh doanh tác động rất lớn đến vấn đề tăng trưởng. Môi trường kinh doanh là các yếu tố ngoại cảnh như luật pháp, tình hình kinh tế-xã hội, thời tiết, địa lý khu vực, văn hóa,…

Tâm lý khách hàng thay đổi thì hành vi mua hàng của họ cũng đổi thay. Như vậy, tình hình hoạt động của doanh nghiệp cũng phải thích nghi.

Vậy là chúng ta đã thấy được tầm quan trọng trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức và 5 yếu tố cần quan trọng giúp chủ doanh nghiệp lựa chọn được mô hình cơ cấu tổ chức hợp lý. Cũng đón chờ phần 2 để lựa chọn các loại mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp thường sử dụng phổ biến nhé!

Tags

Liên hệ với chúng tôi

2023 © Uplift Proudly Powered by ThS Phạm Thị Bích Nga

Developed by Tran Vinh Hung