Logo

MÔ HÌNH HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Admin-4/29/2023, 5:31:44 PM

MÔ HÌNH HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

MÔ HÌNH HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Để Doanh nghiệp chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh năm 2022. Uplift chia sẻ về mô hình Quản trị chiến lược (Strategic management) hay còn gọi là hoạch định chiến lược (Strategic planning) là một quá trình từ việc xây dựng tầm nhìn tương lai dài hạn theo mong muốn, khát vọng của doanh nghiệp đến các mục tiêu, chiến lược cụ thể cũng như việc thực thi để đạt được tầm nhìn đã đề ra để doanh nghiệp được phát triển và tăng trưởng bền vững.

Mô hình (ảnh đính kèm) được chia làm 3 phần chính:

1. Xây dựng giá trị khát vọng của doanh nghiệp (Aspirational): giúp cổ đông, khách hàng, nhân viên hiểu được điều doanh nghiệp mong muốn đạt được trong tương lai. Gồm các phần:

- Hệ thống giá trị (Values): Những điều quan trọng, các nguyên tắc đạo đức, niềm tin, các giá trị cốt lõi của tổ chức mong muốn.

- Tầm nhìn (Vision): bức tranh tương lai 3, 5, 10 năm của doanh nghiệp như thế nào? Doanh nghiệp sẽ đạt được những gì? Đây là tham vọng, hi vọng của tổ chức?

- Sứ mệnh (Mission): Doanh nghiệp phục vụ cho khách hàng nào? Động cơ, mục đích của doanh nghiệp?

2. Các việc ưu tiên để đạt được giá trị khát vọng của doanh nghiệp (Achivevable):

- Lựa chọn các chiến lược ưu tiên tập trung để đạt được tầm nhìn

- Mục tiêu, kế hoạch, thị trường cần hướng tới.

- Xây dựng bản đồ chiến lược (BSC), lên kế hoạch thực hiện

3. Triển khai, kiểm soát đánh giá chiến lược (Specific & Tangible)

- Kế hoạch hành động, thời gian, nguồn lực cụ thể.

- Chỉ tiêu về kết quả công việc (KPI), đo lường, đánh giá và điều chỉnh.

Đây là một chuỗi kết nối từ tầm nhìn sứ mệnh của ban lãnh đạo đến công việc cụ thể của từng các nhân trong tổ chức giúp cho tầm nhìn khả thi và thành hiện thực để doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển bền vững.

Nguồn: ThS. Phạm Thị Bích Nga - CEO & Founder Uplift tổng hợp và lược dịch

Đọc nhiều bài viết hay tại: www.uplift.vn

Lập kế hoạch đào tạo & tư vấn xây dựng kế hoạch kinh doanh 2022: Liên hệ Fanpage Uplift

Tags

Liên hệ với chúng tôi

2023 © Uplift Proudly Powered by ThS Phạm Thị Bích Nga

Developed by Tran Vinh Hung