Logo

PDCA CYCLE - CHU TRÌNH CẢI TIẾN LIÊN TỤC

Admin-4/29/2023, 5:31:44 PM

PDCA CYCLE - CHU TRÌNH CẢI TIẾN LIÊN TỤC

Chuyên gia kinh doanh người Mỹ - Tom Peters đã từng nói rằng: “Các công ty xuất sắc sẽ không tin vào sự ưu tú - họ chỉ tin vào sự cải tiến và thay đổi không ngừng.” Thật vậy, thị trường luôn biến động đòi hỏi các Doanh nghiệp phải cố gắng thích nghi và liên tục tối ưu hóa quy trình hoạt động của mình. PDCA (Plan-Do-Check-Act) là chu trình cải tiến liên tục, giúp Doanh nghiệp cải tiến quy trình vận hành để có thể tồn tại lâu dài và phát triển bền vững.

 

Với chu trình PDCA, Doanh nghiệp có thể giải quyết các vấn đề trọng tâm và thực hiện các giải pháp một cách chặt chẽ qua 4 giai đoạn liên tục: 

- Plan (Lập kế hoạch): Lập kế hoạch, xác định mục tiêu, nguồn lực và thời gian thực hiện.

- Do (Thực hiện): Đưa kế hoạch vào thực hiện.

- Check (Kiểm tra): Kiểm tra lại kế hoạch và kết quả thực hiện.

- Act (Cải tiến): Dựa trên kết quả kiểm tra, tiến hành cải tiến chương trình.

4 bước trong chu trình PDCA được sắp xếp theo một vòng tuần hoàn, thể hiện rằng PDCA là một chu trình lặp đi lặp lại từ việc lên kế hoạch, thực hiện, kiểm tra, cải tiến để tạo ra sự thay đổi liên tục trong một quá trình hoạt động của Doanh nghiệp.

 

Bằng cách áp dụng chu trình PDCA, Doanh nghiệp có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh thông qua việc hợp lý hóa quy trình nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận, cải thiện sự hài lòng của khách hàng. Thực hiện chu trình này liên tục, Doanh nghiệp mới có thể phát triển bền vững trong thị trường ngày càng cạnh tranh như hiện nay.

Tags

Liên hệ với chúng tôi

2023 © Uplift Proudly Powered by ThS Phạm Thị Bích Nga

Developed by Tran Vinh Hung