Logo

TẦM NHÌN DOANH NGHIỆP

Admin-4/29/2023, 5:31:44 PM

TẦM NHÌN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp khó có thể đi đến thành công nếu không có được tầm nhìn rõ ràng ngay từ đầu.

Vậy tầm nhìn là gì?

Giá trị khát vọng chiến lược của ban lãnh đạo

Là hình ảnh, đích đến, viễn cảnh tương lai 3 năm, 5 năm, 10 năm dựa trên khát vọng, sứ mệnh, mục tiêu lâu dài của doanh nghiệp

Tầm nhìn giúp tất cả nhân viên trong doanh nghiệp cùng nhìn về một một hướng, tập trung năng lực vào một mục tiêu tạo sức mạnh cho một thể thống nhất dẫn đến thành công.

Giúp Ban lãnh đạo, nhân viên, khách hàng hiểu và nhìn rõ được bức tranh tương lai của doanh nghiệp, khát vọng, mục tiêu doanh nghiệp mong muốn đạt được.

Nếu không có tầm nhìn thì Doanh nghiệp sẽ như thế nào?

Tầm nhìn không rõ, không có tầm nhìn ví như con thuyền không định hướng được mục tiêu sẽ đến.

Khi các thành viên trong tổ chức không chung tầm nhìn, không cùng một hướng, giống như một con thuyền người chèo về phía trước, người chèo về phía sau, người hướng bên phải, người hướng bên trái…dẫn đến việc con thuyền xoay vòng và không tiến được.

Tags

Liên hệ với chúng tôi

2023 © Uplift Proudly Powered by ThS Phạm Thị Bích Nga

Developed by Tran Vinh Hung