Logo

THE SKILL/ WILL MATRIX - CÔNG CỤ QUẢN LÝ NHÓM HIỆU QUẢ

Admin-11/3/2023, 2:19:10 PM

THE SKILL/ WILL MATRIX -  CÔNG CỤ QUẢN LÝ NHÓM HIỆU QUẢ

Ma trận Skill/ Will là một công cụ quản lý nhóm hiệu quả, giúp nhà quản lý hiểu rõ từng thành viên trong nhóm dựa trên hai yếu tố chính là ý chí và kỹ năng. Từ đó, nhà quản lý có thể điều chỉnh phong cách quản lý phù hợp để hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển của từng thành viên.

Ma trận kỹ năng ý chí giúp đánh giá và xác định kỹ năng, mức độ động lực của mỗi người, từ đó hướng hành động phù hợp cho các thành viên trong nhóm. Mô hình ma trận đo lường ý chí và kỹ năng tương đối của mỗi người đối với một công việc hoặc vai trò cụ thể.

Ý chí là sự sẵn sàng hoặc động lực nội tại để thực hiện công việc. Kỹ năng là khả năng thực hiện công việc một cách hiệu quả.

Ma trận Skill/ Will đã được ThS Phạm Thị Bích Nga - CEO & Founder UPLIFT chia sẻ và ứng dụng cho chương trình đào tạo Nâng cao kỹ năng Huấn luyện Nhân viên cho cấp Quản lý (Advanced Coaching skills for Managers) để giúp học viên hiểu rõ và nâng cao kỹ năng quản lý và huấn luyện nhân viên của mình.

Hãy cùng ThS. Phạm Thị Bích Nga phân tích và ứng dụng ma trận Skill/ Will đối với từng nhóm đối tượng để tiếp cận và phát huy tối đa tiềm năng của các thành viên trong công ty.

  1. Nhóm High Will/ High Skills: Kỹ năng cao - Ý chí cao: đây là nhóm mẫu mực, có thành tích cao, có thể tự chủ và hoàn thành công việc một cách xuất sắc, cần công nhận, trao quyền và tạo điều kiện cho họ phát huy khả năng và giữ chân họ ở lại lâu dài với công ty.

  2. Nhóm Low Will/ High Skills: Ý chí thấp -  Kỹ năng cao: Đây là những thành viên có kỹ năng cao nhưng ý chí thấp, việc tìm cách khơi lại sự gắn kết của họ, tạo động lực  đồng thời đặt ra những mục tiêu rõ ràng là rất quan trọng, đồng thời cần có có sự ổn định về động lực,  cần dành thời gian để trò chuyện, chia sẻ với họ và giúp họ xác định mục tiêu rõ ràng. Trong nhiều khía cạnh, góc phần tư này là khó quản lý nhất. Nếu họ là người có ý chí thấp, việc tìm cách xây dựng sự gắn kết và động lực đó sẽ rất khó khăn. 

  3. Nhóm High Will/ Low Skills: Ý chí cao - Kỹ năng thấp. Thách thức chính mà bạn phải đối mặt là nâng cao trình độ kỹ năng của họ, đồng thời duy trì sự nhiệt tình của họ đối với công việc, dần dần khi họ phát triển kỹ năng tốt thì sau đó trao quyền cho họ.

  4. Nhóm Low Will/ Low Skills: Kỹ năng thấp - Ý chí thấp: Đây là những thành viên có cả kỹ năng và ý chí đều thấp, cần được trực tiếp hỗ trợ kèm cặp hướng dẫn, quản lý công việc chặt chẽ, có thể cho luân chuyển công việc hoặc tình huống xấu có thể xảy ra là sa thải.

Ma trận Skill/ Will là một công cụ tuyệt vời để quản lý hiệu suất trong bất kỳ nhóm nào, bất kỳ tình huống nào. Nó cho phép người quản lý linh hoạt phong cách của mình để huấn luyện tốt hơn các cá nhân trong nhóm của bạn.

Chúc Bạn ứng dụng công cụ SKILL/WILL trong quản lý, huấn luyện nhân viên hiệu quả để nâng cao và phát huy năng lực của các thành viên trong đội nhóm. Từ đó, giúp công ty tăng trưởng và phát triển hơn.

Xem thêm các chương trình đào tạo UPLIFT tại: https://uplift.vn/khoa-dao-tao

UPLIFT - Đào tạo và tư vấn Doanh nghiệp

Address: 6th Floor, Sky View Building, 41A Nguyen Phi Khanh St., Tan Dinh Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Email: training-consulting@uplift.vn

Hotline: 0902 639 685

Website: https://uplift.vn/

Tags

Liên hệ với chúng tôi

2023 © Uplift Proudly Powered by ThS Phạm Thị Bích Nga

Developed by Tran Vinh Hung