Logo

XÂY DỰNG MỤC TIÊU TRONG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHO DOANH NGHIỆP

Admin-4/29/2023, 5:31:44 PM

XÂY DỰNG MỤC TIÊU TRONG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHO DOANH NGHIỆP

XÂY DỰNG MỤC TIÊU TRONG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHO DOANH NGHIỆP

Xây dựng mục tiêu trong hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ban lãnh đạo để giúp doanh nghiệp có hướng đi và phát triển bền vững.

Gợi ý loại hình mục tiêu mà doanh nghiệp có thể áp dụng:

Mục tiêu TÀI CHÍNH: tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, giá cổ phiếu, dòng tiền được cải thiện, đầu tư, chi phí…sẽ đạt được tốt nhất nếu tập trung vào mục tiêu chiến lược.

❖  Mục tiêu PHI TÀI CHÁNH/ CHIẾN LƯỢC:

- Hội nhập, đa dạng hoá, thu hẹp, tập trung giá trị, dẫn đầu về chi phí

- Mục tiêu về tăng trưởng, thị phần, mức độ bao phủ, chất lượng sản phẩm, dẫn đầu công nghệ, cải tiến sản phẩm mới,

- Để duy trì lợi thế cạnh tranh dài hạn là kiên trì theo đuổi các mục tiêu chiến lược giúp tăng cường vị thế kinh doanh so với đối thủ.

Các mục tiêu trên cần gắn liền với mục tiêu theo THỜI GIAN: mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn: Mục tiêu ngắn hạn là những mục tiêu mà tổ chức cần đạt được 1 năm, mục tiêu trung 3-5 năm và mục tiêu dài hạn 5-10 năm.

Lợi ích của việc xây dựng mục tiêu giúp:

- Cung cấp định hướng, mong muốn của ban lãnh đạo đến nhân viên, cổ đông, khách hàng.
- Thiết lập ưu tiên, hỗ trợ việc đánh giá dùng các mục tiêu như là tiêu chuẩn
- Hỗ trợ phân bổ nguồn lực, thiết kế các công việc ưu tiên

Nguồn: ThS Nga Phạm - CEO & Founder Uplift tổng hợp và chấp bút

 

Để nhận 2 giờ tư vấn, vui lòng liên hệ: 

Ms. Lan Anh 

SĐT: 0909 157 693

Email: lananh.tran@uplift.vn

Tags

Liên hệ với chúng tôi

2023 © Uplift Proudly Powered by ThS Phạm Thị Bích Nga

Developed by Tran Vinh Hung